OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí od 1.4.2018 a platí pro nákup v internetovém obchodě Fajna pasta s.r.o. (dále jen Fajna pasta). Vlastníkem e-shopu Fajna pasta je společnost Fajna pasta s.r.o. se sídlem Planiska 1910, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 04264142, DIČ CZ04264142 (dále jen Prodávající). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen Kupujících). Není li-uvedeno jinak, je v obchodních podmínkách pod pojmem "Kupní smlouva" myšlen písemný nebo elektronický dokument "Kupní smlouva" uzavřený mezi prodávajícím a kupujícím při zahájení obchodní spolupráce. Prodávající dále prohlašuje, že dodržuje ustanovení zákona o ochraně osobních údajů (zák.č. 101/2000 Sb.)

Předmětem transakce je zboží, které je uvedeno v nabídce na www stránkách v internetovém obchodě Fajna pasta v dané chvíli zadávání objednávky. Ceny veškerých výrobků, které se nachází v nabídce internetového obchodu Fajna pasta jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují 15% DPH.

 

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu Fajna pasta jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

2.3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

2.4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

2.5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

2.6. Vyplněním závazné objednávky v rámci e-shopu Fajna pasta, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

 

3. DOPRAVA,EXPEDICE, PLATBA, REKLAMACE

3.1 Doprava a expedice:

Objednané zboží Vám bude dopraveno prostřednictvím spediční firmy PPL. Zboží bude expedováno nejpozději do 10 dnů od obdržení objednávky. Objednávka bude realizována pouze v případě, že je objednané zboží dostupné. V případě jakýchkoliv změn ve výrobě či jiných neobvyklých situací, budete včas informování telefonicky nebo e-mailem.

3.2. Platba a cena dopravy:

Doprava PPL, platba převodem      95,-Kč
Doprava PPL, platba na dobírku     125,-Kč
Doprava Zásilkovna, platba převodem      80,-Kč
Doprava Zásilkovna, platba na dobírku     110,-Kč
Osobní odběr po dohodě                zdarma
 
Při objednávce nad 1200,-Kč Vám cenu dopravy neúčtujeme a máte ji u nás ZDARMA!
 

Osobní odběr:

Při využití možnosti osobního odběru Vám nebude účtován žádný poplatek. Vyzvednout objednané zboží lze pouze po telefonické domluvě na adrese:

Fajna pasta s.r.o.
Dolní 58
742 72 Mořkov

3.3. Reklamace:

Případné reklamace budou vyřízeny neodkladně telefonicky nebo e-mailem.

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává.

3.2. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a budu mu nabídnut další postup.

3.3. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách e-shopu Fajna pasta prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

5.2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného) započítanou v dokončené objednávce e-shopu Fajna pasta, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

5.3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami a Občanským zákoníkem.